Ban municipal prevenció contaminació acústica

12-Agost-2020
S'enumeren en aquest Ban algunes de les situacions que, per reiterades, s'hauran de tenir una especial observança a partir d'aquest Ban i que tindran puntual reflex del seu règim sancionador per incompliment de l'Ordenança Municipal sobre Prevenció de la CONTAMINACIÓ ACÚSTICA (PROTECCIÓ CONTRA SOROLLS I VIBRACIONS).