Notícies d'interès

29/12/2017

La Junta Veïnal de l’Entitat Local Menor de Palmanyola en sessió extraordinària de 15 de desembre de 2017 ha aprovat inici

Reunió Informativa deficiéncies enllumenat públic
10/07/2017

Convocam a tots es veïnats de Palmanyola a sa reunió informativa sobre ses deficiències detec

30/05/2017

De conformitat amb el Decret de data 19 de maig de 2017, per mitjà del present anunci s'efectua convoca